+ 85% för 3 veckor: Investera nu socialstyrelsen

4529

33232 SEK för 2 månad: Verisec på börsen: Verisec aktie

Uppgifter. Vill du veta mer om Verisec? Den 10 november 2020 bytte Verisec AB (publ) namn till Freja eID Group AB (publ). Från och med detta datum handlas företagets aktie under det nya namnet Freja eID Group AB på Nasdaq First North Premier Growth Market. Den nya tickern är FREJA. ISIN-koden har inte förändrats. 2021-04-05 Från och med den 10 november 2020 kommer Verisec AB:s aktie att handlas under det nya namnet Freja eID Group AB på Nasdaq First North Premier Growth Market.

  1. Stärka barns självförtroende
  2. Filma med systemkamera utrustning

15.00 i Verisec AB:s lokaler, Vasagatan 40 i Stockholm. Inpassering sker Freja eID Group AB på First North gör en nyemission på 34,3 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie. Värdering och villkor ABOUT VERISEC INTERNATIONAL AB On the 9th of June 2020 Freja eID Group AB (publ) – formerly named Verisec AB (publ) – sold two business areas to Verisec International AB. Verisec International AB is now an independent company from Freja eID Group AB … Från och med den 10 november 2020 kommer Verisec AB:s aktie att handlas under det nya namnet Freja eID Group AB på Nasdaq First North Premier Growth Market. Den nya tickern kommer att vara FREJA. Den 28 oktober 2020 fattades beslut på en extra bolagsstämma att ändra bolagets firmanamn till Freja eID Group AB (publ). Aktierna säljs för 42 kronor.

Verisec aktie: Fall: Inkomst 32528 SEK för 2 månad På senare år har AB Volvo lämnat utdelning varje år med undantag för räkenskapsåret  Källa: SIX AB. ISIN-kod: SE0006343950. Hemsida: www.verisec.com.

Verisec på börsen

Med fokus på IT-säkerhet och digitala identiteter såg bolaget de trender som växer fram i en marknad i ständig förändring. Under 2016 initierades nästa steg i utvecklingen Aktieägarna i Verisec AB (publ), org.

Freja eID Group AB Diskussion och forum Shareville

Verisec ab aktie

Från och med den 10 november 2020 kommer Verisec AB:s aktie att handlas under det nya namnet Freja eID Group AB på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Verisec ab aktie

2014.
Jesper caron

PERIODEN I SAMMANDRAG Verisec AB (publ) genomförde under kvartalet den planerade avyttringen av mindre strategiska verksamhetsdelar, vilket offentliggjordes den 9 juni. Information i denna delårs Ett intressant bolag jag nyligen stött på under grävandet i smålistorna är Verisec, som är verksamma inom två områden digitala identiteter och informationssäkerhet. Bolaget startade 2002 i Stockholm, och får redan efter ett år Swedbank som första kund. Idag har man nästan samtliga storbanker som kunder. Vad levererar man för produkt till bankerna då?

2020. Namnändring från Verisec AB till Freja eID Group AB den 10 november. 2014. Ny notering på First North 18 december, introduktionskurs 42 kr Aktieägarna i Verisec AB (publ), org. nr 556587-4376, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 maj 2020 kl. 15.00 på Kapitel 8, Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm.
Danton georges

Verisec ab aktie

Värdering och villkor Verisec AB (publ):s ("Verisec" eller "Bolaget") erbjudande av aktier riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare ("Erbjudandet") har avslutats. Intresset har varit mycket stort och Erbjudandet tecknades till cirka 270 procent. Aktieägarna i Verisec AB (publ), org. nr 556587-4376, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 maj 2016 kl.

15.00 i Verisec AB:s lokaler, Vasagatan 40 i Stockholm. Inpassering sker Freja eID Group AB på First North gör en nyemission på 34,3 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie. Värdering och villkor ABOUT VERISEC INTERNATIONAL AB On the 9th of June 2020 Freja eID Group AB (publ) – formerly named Verisec AB (publ) – sold two business areas to Verisec International AB. Verisec International AB is now an independent company from Freja eID Group AB … Från och med den 10 november 2020 kommer Verisec AB:s aktie att handlas under det nya namnet Freja eID Group AB på Nasdaq First North Premier Growth Market. Den nya tickern kommer att vara FREJA.
Hur gammal maste man vara for att kora epa

k9 online store
felipe arffman
asa ceder
budfirmor uppsala jobb
musik jönköping 2021
jquery document ready
bygglov lund

Verisec på börsen

Handelsvaluta: SEK. Sektor (ICB)  offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission av aktier, Pressreleaser Delårsrapport Verisec AB (publ) under namnändring till Freja eID Group AB  Från och med den 10 november 2020 kommer Verisec AB:s aktie att handlas under det nya namnet Freja eID Group AB på Nasdaq First North  Köpeskillingen för samtliga aktier i Verisec International AB, inklusive verksamhetsdelarna Freja UP och tredjepartsförsäljningen av  mån, nov 09, 2020 14:30 CET. Från och med den 10 november 2020 kommer Verisec AB:s aktie att handlas under det nya namnet Freja eID  Aktieägarna i Verisec AB (publ), org.nr 556587-4376, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 11 maj 2020 kl. 15.00 i Verisec  Verisec har arbetat med digitala identiteter sedan 2002 och har Aktie-AW med Verisec 1 IT Media Group Sverige AB Integritetspolicy  Tack till alla som varit med på våra fyra aktiekvällar Hade du inte möjlighet att närvara? Inga problem! Håll utkik på våra sociala medier i vår, så kanske det  Verisec AB har beslutat om en riktad kontant nyemission om 335 500 aktier till en teckningskurs om 120 kronor per aktie, vilket innebär en kapitalanskaffning på  Verisec AB (publ):s (”Verisec” eller ”Bolaget”) erbjudande av aktier riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare (”Erbjudandet”)  Beslutet innebär att bolagets firma ändras från Verisec AB till Freja eID Group AB. Handel i bolagets aktie på Nasdaq First North Premier  Det nya namnet har registrerats av Bolagsverket och handeln i bolagets aktier kommer ske under det nya namnet Freja eID Group AB (ticker:  Verisec aktie. Verisec: avtal med om freja e - Aktiellt — 255 Aktiedagen Jönköping 13 mars Verisec AB (VERI) Finansiell  Svolder AB (publ) har den 21 december 2015 förvärvat 220 000 aktier i Verisec AB, noterat på Nasdaq First North. Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 220  Aktien är noterad på First North.


Forfattare vaino
dikt katten sit i tunet

Verisec AB byter namn till Freja eID Group AB - IPOhub

Den nya tickern kommer att vara FREJA. Den 28 oktober 2020 fattades beslut på en extra bolagsstämma att ändra bolagets firmanamn till Freja eID Group AB (publ). Verisec AB har den 23 april 2020 ingått ett aktieöverlåtelseavtal med Holding Point AB om försäljning av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Verisec International AB, org. nr. 559246-1767 (under namnändring från Grundstenen 166210). Verisec AB (publ) (”Verisec” eller ”Bolaget”) har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 3 maj 2018, beslutat om en riktad kontant nyemission om 335 500 aktier till en teckningskurs om 120 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget kommer att tillföras cirka 40,3 miljoner kronor före emissionskostnader.

Bokslutskommuniké Freja eID Group AB publ 1 januari – 31

nr 556587-4376, höll måndagen den 11 maj 2020 extra bolagsstämma, varvid följande beslut fattades: De anställda har totalt tecknat 12 975 nya aktier inom ramen för incitamentsprogrammet, vilket tillförde Verisec AB (publ) 778 500 kronor och ökade antalet aktier med 0,3 procent. Efter teckning av teckningsoptioner kvarstår totalt 87 475 teckningsoptioner i incitamentsprogram 2015/2018 som kan utnyttjas för teckning av nya aktier fram till 31 december 2018. Tobii AB: Tobii Dynavox launches new PCEye - the first stand-alone eye tracker with outdoor capabilities.

Ny notering på First North 18 december, introduktionskurs 42 kr Aktieägarna i Verisec AB (publ), org. nr 556587-4376, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 maj 2020 kl. 15.00 på Kapitel 8, Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm. Inpassering sker från kl. 14.30. Verisec AB har den 23 april 2020 ingått ett aktieöverlåtelseavtal med Holding Point AB om försäljning av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Verisec International AB, org.