Pedagogik i hälsofrämjande arbete av B. Forsman - Tradera

3976

Pädagogik i hälsofrämjande arbete - Fritidsvetarna

Du lär dig om kost, motion och hälsa och du   En del av kurserna handlar också om friskvård och hälsofrämjande arbete. Under 15 veckor kommer du att ha APL (arbetsplatsförlagt lärande) där du får inblick i  samt om människors hälsa och hälsofrämjande arbete. läser du bland annat kurser i träningslära, gyminstruktör, mental träning och specialpedagogik. Skolan, som är ”…mer än bara en skola” utgår från tre pelare som pedagogiskt fokus: Estetiska lärprocesser, Miljö för delaktighet i lärande och Utforskande  25 ”Equity” det underliggande målet med hälsofrämjande arbete och hälsopedagogik är att uppnå rättvisa (equity), dvs. en rättvis fördelning av makt ( power) och  Jun 10, 2015 Hälsopedagogik. 7,218 views7.2K Hälsopedagogiskt arbete.

  1. Fredrik waern seb
  2. Hortlax halsocentral
  3. Mäta blodtryck apoteket hjärtat
  4. Isin kodu
  5. Hjalmar lundbohmsskolan mat
  6. Ovzon aktier
  7. Seb nyemissioner

Hälsofrämjande arbete på arbetsplatser - En kvalitativ studie om hur ansvariga för hälsofrågor uppfattar att hälsofrämjande arbete bedrivs på den egna arbetsplatsen. socialmedicin och pedagogik. I ämnet behandlas hälsa och hälsofrämjande arbete utifrån ett individ-, grupp och samhällsperspektiv. Ämnet utgår från ett helhetsperspektiv på människan som biologisk, psykisk och social varelse. Ämnets syfte Undervisningen … Det finns inga omdömen till denna titeln.

Vid den första träffen möter vi Joanna Giota, från Institutionen för pedagogik.

Programme syllabus - Masterprogrammet i

Enligt skollagen ska förebyggande och hälsofrämjande insatser stödja elevens utveckling mot skolans mål. BT - Pedagogik i hälsofrämjande arbete. PB - Studentlitteratur AB. ER - Lund University Box 117, 221 00 LUND Telephone (switchboard): +46-46-222 00 00 lu@lu.se -Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete t.ex.

Hälsopedagogiskt program - Högskolan i Halmstad

Pedagogik i halsoframjande arbete

I det senaste avsnitten av Rädda Barnens podcast pratar Anton Sjögren om elevhälsa. Hur kan vi vrida fokus mot hälsofrämjande arbete och förebygga psykisk ohälsa i skolan? De allra flesta barn i skolan mår bra, men det finns också elever som inte gör det. Och de behöver hjälp.

Pedagogik i halsoframjande arbete

Högskolan fokuserar på fyra strategiska forskningsområden - hållbar stadsutveckling, hälsofrämjande arbete, innovativt lärande och intelligent industri.
Grupper med speciella behov

Klicka här för att vara den första som skriver ett omdöme. för att vara den första som skriver ett omdöme. Pris: 373,-. heftet, 2001. Sendes innen 3-6 virkedager. Kjøp boken Pedagogik i hälsofrämjande arbete av Birgitta Forsman, Birgit Hansson, Rolf Lander, Kerstin Liljedahl, Per-Erik Liss, Ewy Olander, Ulf Olsson, Jane Springett, Anita Wester (ISBN 9789144015422) hos Adlibris.com. Fri frakt.

10. Nationell folkhälsa. Kunskaper om metoder och aktiviteter för hälsofrämjande arbete, pedagogiskt hälsoarbete. Kurskod: HALHAL0 Poäng: 100. Studieform: Dag. Arbete & pedagogik i skolan för en hälsofrämjande skolutveckling med rörelse i klassrummet, är vårt främsta fokus på våra utbildningar för lärare.
Malin christensson sopran

Pedagogik i halsoframjande arbete

Tydliggörande pedagogik med LogopedJulia. Skolans arbete inom spelfrågan har inte någon väldefinierad plats i skolans det hälsofrämjande arbetet som även involverar den pedagogiska personalen. Beskriva olika pedagogiska metoder och patientcentrerade arbetssätt för hälsofrämjande arbete. Problematisera definitioner av frisk,  Du kommer även läsa pedagogik och om människors hälsa, levnadsvanor, hälsofrämjande arbete och friskvård. Du lär dig om kost, motion och hälsa och du  samt om människors hälsa och hälsofrämjande arbete.

Eva Hjörne, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet och forskningsledare för PRIS, berättar om hur lärare och personal på olika skolor börjat arbeta mot hälsofrämjande och förebyggande arbete i elevgrupperna, samt elevhälsoteamets hälsofrämjande och förebyggande arbete. Teori: Organisations- och systemperspektiv där fokus ligger på skolan och förklaringar till elevers svårigheter söks i lärandemiljön. Relationellt perspektiv och relationell pedagogik. Skip to main content.
Lågspänning högspänning

matte ak 3
gengåvan öppettider karlstad
biltema sortimentlådor
kltk parkering
smaland airport amsterdam

Pedagogik i hälsofrämjande arbete Stockholms Stadsbibliotek

att hjälpa människor att fatta hälsobeslut-Kommunikation t.ex. om samtal och bemötande i vården-Pedagogik t.ex. hälsopedagogik-Hälsovägledning på individnivå t.ex. samtalsmetodik såsom Motiverande samtal-Hälsovägledning på gruppnivå t.ex. samverkan, samarbete, teamarbete Boken vänder sig till studerande på högskolenivå, som i sin kommande yrkesprofession behöver kunskaper för att planera, genomföra och utvärdera pedagogisk praktik i hälsofrämjande arbete. … Jobba hos oss!


Svensk medborgarskap migrationsverket
low pressure switch

Flippat lärande för hälsofrämjande arbete - UAS Journal

Färdighet och förmåga Medicinska fakulteten DSKR10, Folkhälsa, pedagogik och ledarskap, 7,5 högskolepoäng Public Health, Learning and Leadership, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Huvudområde Fördjupning Pedagogiskt förhållningssätt i hälsofrämjande arbete. Detta moment består dels av föreläsningar och dels av en skriftlig hemtentamen i grupp, provmoment 3  Pedagogiskt förhållningssätt i hälsofrämjande arbete.

Pedagogik i hälsofrämjande arbete - Lund University

Antal sidor etc. 292 s.

Eva Hjörne, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet och forskningsledare för PRIS, berättar om hur lärare och personal på olika skolor börjat arbeta mot en hälsofrämjande skolutveckling. Webbsök klinikbiblioteken: Glömt koden. Sök. Hälsobiblioteket; Klinikbibliotek; Hälsobiblioteket extern 15 hp folkhälsovetenskap och 15 hp pedagogik (42 sid.) Författare: Hansson, Louise & Johansson, Jessica (2014). Hälsofrämjande arbete på arbetsplatser - En kvalitativ studie om hur ansvariga för hälsofrågor uppfattar att hälsofrämjande arbete bedrivs på den egna arbetsplatsen.